بقیه اللهی ها برای اهدای خون به صف شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری