کشت ذرت دانه ای در ۷هزار و ۶۰۰هکتار از مزارع کرمانشاه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری