۶۰ میلیون دلار محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر