عطریانفر: چطور می‌توان به یک رئیس جمهور نظامی دل بست؟ /شورای نگهبان به نظرات رهبری تمکین کند

محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی به باشگاه خبرنگاران گفت: وقتی ما از رئیس جمهور نظامی صحبت می‌کنیم، یعنی نظام سیاسی ایران با قاعده یک نظام پادگانی اداره شود و چهره‌های خشن نظامی مسئولیت را برعهده بگیرند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir