واریز حقوق سرباز معلمان، حق التدریسی ها و نیروهای قراردادی

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از الحاق حقوق نیروهای قراردادی، حق التدریسی ها و سرباز معلمان به بند "و" بودجه خبر داد و گفت: بدین ترتیب پرداخت متمرکز حقوق این افراد از فروردین یا اردیبهشت انجام می شود.منصور مجاوری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه خوشبختانه در راستای اجرای بند "و" تبصره 9 قانون بودجه حرکت می کنیم اظهار کرد: بر این اساس پرداخت حقوق کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و غیررسمی اعم از حق التدریس ها، سرباز معلمان و نیروهای قراردادی در یک ساختار کلی و به صورت هماهنگ انجام خواهد شد.وی افزود: جلساتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال برگزاری است تا بتوانیم از این ماه و یا از ماه آینده پرداخت حقوق معلمان رسمی و غیررسمی را به صورت متمرکز داشته باشیم.مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این امر بار مالی به دولت تحمیل نمی کند، گفت: تنها بحث هماهنگی و همزمانی در سیستم پرداخت است و اگر کلید بخورد دیگر شاهد تاخیر در پرداخت حقوق به ویژه برای حق التدریسی ها، سرباز معلمان و نیروهای قراردادی نخواهیم بود، این در حالی است که در سال های گذشته به علت قرار ...

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir