عملیات ترکیه در تعارض با امنیت منطقه است

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری