دستور پیگیری استاندار برای زمین کتابخانه مرکزی شیراز/شهرداری ها سهم نیم درصدی نهادکتابخانه ها را پرداخت کنند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر