واکنش عربستان به درج نامش در لیست سیاه

9 صبح
در حال انتقال به منبع خبر