فردا آخرین فرصت تعیین دقیق جهت قبله در سال ۹۸

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری