موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی به حمایت از طبقات ضعیف جامعه باز می گردد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری