تعداد بازداشتی های اعتراضات فعالان محیط زیست در لندن به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسید

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر