اشتغال زایی ۳۱۰۰۰نفر در سند اشتغال / افزایش تولید به میزان ۲۱۴۰۵میلیارد ریال در سند رونق تولید

فرتاک نیوز
در حال انتقال به منبع خبر