رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش در قزوین

ایلنا
در حال انتقال به منبع خبر