ترکیه، سفیر عربستان سعودی را احضار کرد

تابناک
در حال انتقال به منبع خبر