باید وابستگی بودجه های جاری به نفت را قطع کنیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری