این جفت دستکش می تواند زبان اشاره را به گفتار یا متن تبدیل کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری