عفو بین الملل خواستار لغو «قانون سلب تابعیت» در بحرین شد

تقریب نیوز
در حال انتقال به منبع خبر