آمریکا به دنبال حفظ امنیت تروریست ها و طولانی کردن جنگ است

خبرگزاری آنا
در حال انتقال به منبع خبر