خشکسالی ضعیف در انتظار شهر تهران

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری