غلامپور: اگر زودتر می آمدم، حتماً یک گلر شش دانگ دیگر می خریدم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری