سفیر تاجیکستان به وزارت خارجه احضار شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری