اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تمدید کرد

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری