۴میلیون تومان؛ متوسط حقوق بازنشستگان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری