روحانی در تماس تلفنی با مکرون:آمریکا به تجاوزگری خود ادامه دهد،نیروهای مسلح ایران با آنها برخورد قاطع خواهند داشت

آزادگان ایران خبر
در حال انتقال به منبع خبر