ظرفیت نیروگاه های خورشیدی یزد تا پایان سال به ۱۰۰ مگاوات می رسد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر