عضو گروه مدیریت یکپارچه شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ICT : توافقنامه سطح خدمات (SLA) به افزایش کیفیت سرویس اپراتورها کمک می کند

خبر طلایی
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری