ملت ایران باید :برای مقابله بادشمنان خود را قوی کند:

تبیان
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری