ساعت شمس العماره از خواب ۹۰ ساله بیدار شد

مدتی است که ساعت شمس العماره دوباره کار می کند همان ساعتی که زمانی در بلندترین ساختمان تهران نصب شد، اما ۹۰ سال، ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه را به مردم نشان می داد. به گزارش مهر، نگهداری از ساعت شمس العماره ساعت اهدایی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه چندان کم دردسر نبوده است. زمانی که این ساعت در بلندترین ساختمان تهران نصب شد آنقدر صدای زیادی داشته که موجب آزار و اذیت مردم و درباریان می شده تا اینکه درخواست شد صدای آن را کم کنند، اما کم کردن صدا همان و از کار افتادنش همان. این ساعت چیزی حدود ۹۰ سال تعمیر نشد و سال ها ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه را نشان می داد، اما در سال ۸۹ تصمیم بر این شد که محمد ساعتچی همدانی از متخصصان ساعت سازی آن را تعمیر کند بالاخره در سال ۹۱ صدای این ساعت در شهر تهران پیچید، اما طولی نکشید که بعد از 10 ماه از کار افتاد، چون نگهداری از آن، هزینه زیادی می خواست و سازمان میراث فرهنگی نمی توانست این هزینه را تامین کند. اما اکنون آنطور که مسعود نصرتی، رئیس کاخ گلستان به مهر می گوید، دوباره این ساعت شروع به کار کرده است و با آقای ساعتچی قرارداد یک ساله بسته شد تا نگهداری از این ساعت ...

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir