نامه رسمی ۱۳ کشور عضو شورای امنیت به رئیس شورا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری