هواشناسی ایران 99/11/3| هشدار وزش بادهای خیلی شدید 110 کیلومتری در برخی استان ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری