بعیدی نژاد: ایران در خصوص نفتکش آدریان دریا تعهدی را نقض نکرده است

اسپوتنیک ایران
در حال انتقال به منبع خبر