آمریکا پایگاه پیشین خود در سوریه را بمباران کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری