عمیدی در گفت وگو با فارس: شکاف طبقاتی عامل اختلاف بین مسئولین و مردم است

مناظره
در حال انتقال به منبع خبر