قطعی اینترنت در ایران به کام شبکه های خارجی شده است و به ضرر مردم

گلونی
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری