انتقاد نماینده مردم بناب از استخدام اقوام در ادارات/ اولویت با جوان ها باشد نه فامیل ها نماینده

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری