کشتی متروکه پس از یک سال سرگردانی از ساحل ایرلند سر در آورد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری