چرا ترامپ از مذاکره مستقیم با مقامات ایران سخن می گوید؟ +فیلم

در حال انتقال به منبع خبر