شورای هماهنگی اقتصادی برای تصمیمات فوری و آنی تشکیل شد نه برای قانون گذاری

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری