پایان انحصار وکلا/ مقاومت کانون وکلا منجر به طرح شکایت کیفری خواهد شد

با تایید شورای نگهبان و کسب وکار شناخته شدن وکالت، دیگر انحصار کانون وکلا با تعیین ظرفیت پایان یافت. پس از این مقاومت کانون وکلا برای اجرای قانون به طرح شکایت کیفری منجر خواهد شد و با تصویب طرحی که امروز در مجلس در دست بررسی است طراحی آزمون سخت برای ادامه انحصار هم راه به جایی نخواهد رساند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir