2 پروانه اپراتور خصوصی ماهواره برای ورود سرمایه گذاران به صنعت فضا آماده شد

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر