در مناطق پنجگانه شهرداری رشت زمین های ورزشی ایجاد خواهد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری