برخی مدارس استان سمنان تعطیل شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری