وزیر دفاع: نیروهای مسلح ایران هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را مقتدرانه و آگاهانه پاسخ خواهند داد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری