سازمان ملل خواستار خویشتنداری آمریکا در مقابله با معترضان شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری