نفرات اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان بوکس مشخص شدند

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر