حجم مبادلات تجاری ایران و هند به 30 میلیارد دلار افزایش می یابد

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر