آیا افغانستان می خواهد با کمال خان هامون را بخشکاند؟

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir