محافظت از مردم در دنیای درحال تغییر موضوع اصلی مورد بررسی در این اجلاس است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری