افزوده شدن ۱۱۷ دستگاه مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی

نخست نیوز
در حال انتقال به منبع خبر