فیلم/ خبرنگار روس در پایگاه تخلیه شده آمریکایی ها

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری